Tiêu chuẩn và trình tự nhận bằng khen UBND tỉnh

Đối với những cá nhân hoặc tập thể đang công tác trong phạm vi tỉnh thì rất quan tâm đến bằng khen UBND Tỉnh. Dưới đây là các tiêu chuẩn và trình tự nhận bằng khen UBND Tỉnh.

bằng khen ubnd tỉnh Quảng bình

Các bằng khen UBND Tỉnh là bằng khen cấp tỉnh, được trao tặng cho các cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp tích cực đối với các hoạt động, công việc của tỉnh.

Hình thức khen thưởng và trao tặng bằng khen UBND Tỉnh

Dựa trên cơ sở của nghị định số 91/2017/NĐ-CP thì có một số hình thức khen thưởng và trao tặng bằng khen UBND Tỉnh như sau:

Hình thức khen thưởng của UBND Tỉnh phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng được giao của cá nhân, tập thể và thành tích đạt được.

Không tặng và khen thưởng bằng khen UBND Tỉnh dưới nhiều hình thức cho cá nhân hoặc tổ chức chỉ đạt được một thành tích. Hình thức khen thưởng theo chuyên đề, theo đợt không được tính làm tiêu chuẩn và điều kiện để đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước mà chỉ có thể giới hạn trong cấp tỉnh.

Khen thưởng bất kỳ đối tượng nào cũng cần phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng ở mức độ thấp thì mới được khen thưởng mức độ cao hơn.

Cần có chủ trương chú trọng khen thưởng cá nhân và các tập thể nhỏ là người trực tiếp sản xuất, lao động, công tác, học tập hoặc trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Có nhiều hình thức trao tặng bằng khen ubnd tỉnh

Khi có nhiều tập thể hoặc cá nhân cùng đủ tiêu chuẩn và điều kiện thì việc lựa chọn sẽ dựa trên cơ sở cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

Riêng đối với quản lý, các cán bộ lãnh đạo là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến sẽ được ưu tiên giảm 1/3 thời gian so với quy định chung. Bên cạnh đó trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến sẽ được thực hiện theo quy định chung.

Trình tự nhận bằng khen UBND Tỉnh

Để được nhận bằng khen UBND Tỉnh thì phải trải qua một quá trình nghiêm ngăt và hợp pháp dưới đây:

Bước 1: Ban Thi đua – Khen thưởng của Tỉnh sẽ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Cổ phần, các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Trách nhiệm hữu hạn.

Trình tự nhận bằng khen ubnd tỉnh

Bước 2: Bước này là bước thẩm định hồ sơ đã tiếp nhận ở bước 1. Cụ thể là thẩm định hồ sơ, sau đó xin ý kiến các cơ quan liên quan. Sau khi có ý kiến xác  nhận của các cơ quan thì việc tiếp theo là báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Tỉnh. Cuối cùng là tổng hợp và trình lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh để ra quyết định khen thưởng.

Bước 3: Khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh thì Ban Thi đua – Khen thưởng Tỉnh phải có thông báo Quyết định, được viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen để có bằng khen UBND Tỉnh.

Bước 4: Các trường hợp không được khen thưởng (không đủ tiêu chuẩn, không đúng đối tượng, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật) thì Ban Thi đua – Khen thưởng Tỉnh vẫn phải thông báo đến các đơn vị trình khen để các đơn vị này biết.

Bước 5: Là bước trao bằng khen UBND Tỉnh và nhận bằng. Trao bằng khen ubnd tỉnh bằng hiện vật kèm theo Quyết định và Quyết định khen thưởng tại Ban Thi đua – Khen thưởng (Phải kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị).

Trên đây là một số thông tin bạn bắt buộc phải biết về trao bằng khen UBND Tỉnh.

 

>> Tham khảo: Những điều bạn chưa biết về giấy khen bé khỏe bé ngoan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *